İngilis dilində İÇKİLƏRƏ aid sözlər – SİYAHI

Salam, dəyərli oxucu! İsti yay aylarında əksəriyyət istirahət etməyə meyillidir. Ehtimal edə bilərsiniz ki, bloqer də istirahətdədir ona görə uzun müddətdir yeni məqalə yazmır. Xeyr, istirahətdə deyiləm. Sadəcə olaraq 4 il ərzində çox mövzunu əhatə etmişəm və getdikcə yeni mövzu tapmaq daha da çətinləşir. Əgər hansısa mövzunun qaldığını düşünürsünüzsə onda şərhlərdə qeyd edə bilərsiniz

Bu gün isti avqust ayında içib sərinləyə biləcəyiniz İçkilər haqqında yazı paylaşıram Читать далее

Реклама

İngilis dilində Teatra aid söz və ifadələr — SİYAHI

 

İngilis dilində Teatra aid söz və ifadələr — SİYAHI

2015-ci ildə yaradılan rubrikada İngilis dili ilə bağlı postlar paylaşılır və burada ingilis dilində sözlər və ifadələr haqqında yazılır. Məqsəd İngilis dilini digər dillərlə (Azərbaycan və rus) əlaqələndirərək yeni məlumatlar əldə etmək, onları daha da möhkəmləndirməkdir.

Bugünkü yazı ingilis dilində “Teatr”a aid sözlər haqqında olacaq. Əvvəlki yazılarımı nəzərdən keçirdəndə bəzi mövzuların hələ də əhatə olunmadığını müşahidə etdim. İngilis dili haqqında daimi yazan yeganə azərbaycanlı bloqer olaraq bloqumda  bütün mövzuları əhatə etdməyə qərarlıyam. Maraqlı mövzulardan biri də Teatr-dır. Yazı bütün teatrda çalışan, əməyi keçən şəxslərə, teatr həvəskarlarına, müəllimlərə, şagirdlərə və valideynlərə faydalı ola bilər. Bu günə bu qədər, dəyərli oxucular! Hələlik!

 

premiere — /ˈprɛmɪˌɛə/ — премьера – premyera
scenery — /ˈsiːnərɪ/ — декорация — dekorasiya
usher — /ˈʌʃə/ — билетер — kapeldiner (teatrlarda bilet yoxlayan işçi; nəzarətçi)
interval — /ˈɪntəvəl/ — антракт — fasilə, antrakt
footlights — /ˈfʊtˌlaɪts/ — рампа — rampa (işıq və s. cihazları tamaşaçılardan gizlədən cihaz)
encore — /ˈɒŋkɔː/ — бис — bis (tamaşaçıların xahişini bildirən nida)
rehearsal — /rɪˈhɜːsəl/ — репетиция  — repetisiya, məşq, öyrənmə
script — /skrɪpt/ — сценарий  — ssenari
make-up — /ˈmeɪkʌp/ — грим — qrim; kosmetika
act — /ækt/ — играть на сцене — ifa etmək;
prompter — /ˈprɒmptə/ — суфлер — suflyor
gallery — /ˈɡælərɪ/ — галерка — teatrlarda: yuxarı yarus
balcony — /ˈbælkənɪ/ — балкон — eyvan eyvan
box — /bɒks/ — ложа — loja (xüsusi yer)
pit — /pɪt/ — партер — parter (teatrda axırıncı sıralar)
performance — /pəˈfɔːməns/ — представление — tamaşa
repertoire — /ˈrɛpəˌtwɑː/ — репертуар — repertuar
play — /pleɪ/ — пьеса — oyun, pyes; tamaşa
binoculars — /bɪˈnɒkjʊləz/ — бинокль — durbin, binokl

 

Sabit ifadələr

theatre lobby — вестибюль театра – teatr vestibülü
Shams, let’s meet in the theatre lobby.

Шамс, давай встретимся в вестибюле театра.

Şəms, gəl teatr vestibülündə görüşək.

 

dress rehearsal — генеральная репетиция – axırıncı repetisiya, məşq

We’ve got three dress rehearsals before the opening night.

У нас три генеральных репетиций до премьеры.

Premyeraya qədər 3 axırıncı məşqimiz var.

 

listless performance — вялое исполнение — ölgün, cansız, süst tamaşa

She gave a listless performance.

У нее вышло вялое исполнение роли.

O çox ölgün oynayırdı.

 

DİALOQ

Tural: Good evening, Shams.

Shams: Good evening, Tural. This is a small world! How are you?
Tural: Indeed this is. I’m fine, thank you. And how are you?
Shams: Life is going its usual way. What are you seeing tonight?
Tural: Actually, I’m here to see Shakespeare’s famous play «Hamlet». How about you?

Shams: What a coincidence! I have tickets for the same play. Are you with your family?
Tural: Just with my nephew. He is only 9 years old and I want to introduce the theatre life to him. Besides, I’d like him to learn about Shakespeare’s plays. He’ll need in the future anyway.
Shams: You’re right. Children should know about such authors and their work. I must say your nephew has a great uncle ))

İngilis dilində Televiziyaya aid sözlər – SİYAHI

2015-ci ildə yaradılan rubrikada İngilis dili ilə bağlı postlar paylaşılır və burada ingilis dilində sözlər və ifadələr haqqında yazılır. Məqsəd İngilis dilini digər dillərlə (Azərbaycan və rus) əlaqələndirərək yeni məlumatlar əldə etmək, onları daha da möhkəmləndirməkdir.

Bugünkü yazı ingilis dilində “Televiziya”ya aid sözlər Читать далее

İngilis dilində Stomatologiyaya aid söz və ifadələr — SİYAHI

 

Ötən il yaradılan rubrikada İngilis dili ilə bağlı postlar paylaşılır və burada ingilis dilində sözlər və ifadələr haqqında yazılır. Məqsəd İngilis dilini digər dillərlə (Azərbaycan və rus) əlaqələndirərək yeni məlumatlar əldə etmək, onları daha da möhkəmləndirməkdir.

Bugünkü yazı ingilis dilində “Stomatologiya”ya aid söz və ifadələr haqqında olacaq. Bloqda bir çox mövzular əhatə olunduğuna görə yeni yazı yazanda daha da çətin olur mənim üçün. Bu dəfə isə yazı diş həkiminə getmək istəyən lakin bu mövzuda söz və ifadələr bilməyən oxuculara faydalı olacaq. Yazını faydalı hesab edib bəyənirsinizsə onda sosial şəbəkələrdə paylaşaraq dostlarınıza də məsləhət görə bilərsiniz. Bloqer Tural Turan oxuculardan yeni mövzular haqqında təklifləri qəbul etməyə hazırdır. Bu günə bu qədər. Çox sağ olun!

 stomatology1

 

gum — /gʌm/ — десна- diş əti
caries — /ˈkɛərɪiːz/ — кариес — kariyes
premolar — /priːˈæmbl/ — малый коренной зуб – kiçik azı dişi
cavity — /ˈkævɪtɪ/ — дупло (в зубе) — kaverna, açıq, deşik
filling /ˈfɪlɪŋ/ — пломба — plomb
injection — /ɪnˈdʒekʃən/ — укол — inyeksiya, iynə vurma, iynə
toothache — /ˈtuːθeɪk/ — зубная боль – diş ağrısı
gingivitis — /ˌdʒɪndʒɪˈvaɪtɪs/ — гингивит – qinqivit, diş ətinin iltihabı
tooth — /ˈtuːθ/ — зуб – diş
checkup — /ˈtʃekʌp/ — осмотр — yoxlama, müayinə (etmə)
incisor /ɪnˈsaɪzəʳ/ — резец — kəsici diş
sensitivity — /ˌsensɪˈtɪvɪtɪ/ — чувствительность — həssaslıq
dentures — /ˈdɛntʃəz/ — зубной протез – diş protezi
braces — /ˈbreɪsəz/ — брекеты – breket
drill — /drɪl/ — сверло — burğu, matqab
extracting forceps — /ɪkˈstræktɪŋ ˈfɔːrseps/ — щипцы – kəlbətin
canine — /ˈkeɪnaɪn/ — клык — köpək dişi

 

SABİT İFADƏLƏR

oral hygiene — гигиена полости рта – ağız boşluğunun gigiyenası
Good oral hygiene is essential for preventing tartar build-up.

Чтобы воспрепятствовать образованию зубного камня, необходимо следить за гигиеной полости рта.

Diş daşının əmələ gəlməsinin qarşısını almaq üçün ağız boşluğunun gigiyenasına əməl etmək lazımdır.

baby teeth — молочные зубы – süd dişləri
Some parents still consider that the baby teeth are not important because they fall out.

Некоторые родители до сих пор считают, что молочные зубы не важны, потому что они выпадают.

Bəzi valideynlər hələ də hesab edirlər ki, düşdüyünə görə süd dişləri vacid deyil.

permanent teeth — коренные зубы – azı dişləri

He had two permanent teeth pulled.

Ему удалили два коренных зуба.

Onun iki azı dişini çıxardıblar.

wisdom teeth — зубы мудрости – ağıl dişləri

Wisdom teeth usually emerge from the gum between the ages of 17 and 24.

Зубы мудрости обычно начинают появляться в возрасте от 17 до 24 лет.

Adətən ağıl dişləri 17 yaşından 24 yaşına qədər əmələ gəlir.

 

DİALOQ

Dentist: Good morning! Come in, please. Are you Mr. Lancer?
Jasmin: Good morning! Yes, I have an appointment for 10 am. Am I on time?
Dentist: Yes, you are. What can I do for you? Or let me put it this way: What troubles you?
Jasmin: Well, I’ve been having a strong toothache since Monday and I don’t really know what the problem is.
Dentist: There can be different reasons. First of all I should have a look at your teeth.
Jasmin: I understand. Shall I sit in this chair?
Dentist: No, not this one, but the one beside the window. Make yourself comfortable. I just need to see which tooth causes the problem.
Jasmin: I’m ready.
Dentist: Open your mouth. Here we go, I see it’s the fourth one on the right.
Jasmin: Are you going to extract it?
Dentist: No, why would I do it if the tooth can still be healed.
Jasmin: Really? That sounds optimistic, Doctor!
Dentist: I’m going to put a special medicine in it which should be there for a couple of days. Please, try to be careful with that tooth and don’t chew anything hard on that side.

İngilis dilində Çizgi filminə aid söz və ifadələr- SİYAHI

Keçən il yaradılmış rubrikada İngilis dili ilə bağlı postlar paylaşılır və burada ingilis dilində sözlər və ifadələr haqqında yazılır. Məqsəd İngilis dilini digər dillərlə (Azərbaycan və rus) əlaqələndirərək yeni məlumatlar əldə etmək, onları daha da möhkəmləndirməkdir.

Bugünkü yazı ingilis dilində “Çizgi film”inə Читать далее

İELTS imtahanında inşada istifadə edilən sözlər – SİYAHI

IELTS-Writing-Practice-Test

IELTS essay words

Keçən il yaradılmış rubrikada İngilis dili ilə bağlı postlar paylaşılır və burada ingilis dilində sözlər və ifadələr haqqında yazılır. Məqsəd İngilis dilini digər dillərlə (Azərbaycan və rus) əlaqələndirərək yeni məlumatlar əldə etmək, onları daha da möhkəmləndirməkdir.

Bugünkü yazı İELTS imtahanında istifadə edilən söz və söz birləşmələri Читать далее

İngilis dilində Şirniyyata aid söz və ifadələr — SİYAHI

shirniyyatlar1

Sweets

Keçən il yaradılmış rubrikada İngilis dili ilə bağlı postlar paylaşılır və burada ingilis dilində sözlər və ifadələr haqqında yazılır. Məqsəd İngilis dilini digər dillərlə (Azərbaycan və rus) əlaqələndirərək yeni məlumatlar əldə etmək, onları daha da möhkəmləndirməkdir.

Bugünkü yazı ingilis dilində “Şirniyyat” haqqında söz və ifadələr olacaq. Yazı həmişəki kimi 3 dildə yazılıb. Yazı daha çox evdar xanımlara və şirniyyatı sevənlərə  faydalı və maraqlı ola bilər. Əgər bəyənirsinizsə dostlarınızla da paylaşsanız minnətdar olaram. Bloqer Tural Turanla əlaqə saxlamaq üçün şərhlərdən istifadə edə bilərsiniz. Yeni yazıları qaçırmamaq üçün imeylinizi daxil etməklə abunə ola bilərsini. Hələlik!

 

pie — /paɪ/ — пирог — piroq
donut — /ˈdəʊnʌt/ — пончик — ponçik (içi mürəbbəli və ya şirnili kömbə qoğal)
cake — /keɪk/ — торт — pirojna, tort
pudding — /ˈpʊdɪŋ/ — пудинг — pudinq
muffin — /ˈmʌfɪn/ — кекс — yağlı bulka, kökə
ice cream — /aɪs kriːm/ — мороженое — dondurma
chocolate — /ˈtʃɒklət/ — шоколад — şokolad
candy — /ˈkændi/ — конфета  — amer. konfet
lollipop — /ˈlɒlɪˌpɒp/ — леденец на палочке — nabat
truffle — /ˈtrʌfəl/ — трюфель — trüfel (yumru şokolad konfet)
toffee — /ˈtɒfɪ/ — ириска — iris (konfet)
sugar — /ˈʃʊɡə/ — сахар – şəkər
marmalade — /ˈmɑːməˌleɪd/ — мармелад — marmelad
frosting — /ˈfrɒstɪŋ/ — глазурь — şirə (şəkər şirəsi)
marshmallow — /ˌmɑːʃˈmæləʊ/ — зефир- zefir (şirni növü)
caramel — /ˈkærəməl/ — карамель — karamel
honey — /ˈhʌnɪ/ — мед – bal
souffle — /ˈsuːfleɪ/ — суфле — sufle (1. çalınmış yumurta ağı ilə şəkərdən hazırlanan yüngül pirojna
waffle — /ˈwɒfəl/ — вафля — vafli
cookie — /ˈkʊkɪ/ — печенье — amer. peçenye
marzipan — /ˈmɑːzɪˌpæn/ — марципан — marsipan (badam qurəbiyyəsi; döyülmüş badamla şəkərdən hazırlanan şirniyyat).
croissant — /ˈkrwʌsɒŋ/ — круассан — kruassan

 

SABİT İFADƏLƏR

chocolate bar — плитка шоколада — şokolad plitkası.
She ate happily on her chocolate bar.

Она со счастливым видом съела плитку шоколада.

O xoşbəxtliklə şokolad plitkasını yedi.

cinnamon roll — булочка с корицей – darçınlı bulka
This cinnamon roll is absolutely delicious.

Эта булочка с корицей очень вкусная.

Bu darçınlı bulka çox dadlıdır.

frozen yogurt — замороженный йогурт – dondurulmuş yoqurt
Don’t forget to put the frozen yogurt back in the freezer.

Не забудь положить замороженный йогурт обратно в морозилку.

Dondurulmuş yoqurtu yenidən dondurucu kameraya qoymağı unutma.

apple pie — яблочный пирог-  alma piroqu
Ayna cooked apple pie for dessert.

Айна приготовила на десерт яблочный пирог.

Ayna desert üçün alma piroqu bişirdi.

 

DİALOQ

 

Waiter: Would you like to try our desserts?
Mary: With pleasure! I’d like to try a cinnamon cake with Irish cream.
Waiter: How about you, sir?
Peter: I’ll have a fruit salad with yougurt.
(Half an hour later)
Mary: What did you think of the restaurant’s cuisine?
Peter: I really liked it. My soup was delicious. You should also try it

Mary: Yes, I will. I’ve never tried zucchini dishes before. I also liked my pasta with grilled salmon. The chef must be a real professional.
Peter: The desserts were also amazing.
Mary: Yes, undoubtedly. We should come here more often.

İngilis dilində Görüş üçün hazır İFADƏlər — SİYAHI

Ötən il yaradılmış rubrikada İngilis dili ilə bağlı postlar paylaşılır və burada ingilis dilində sözlər və ifadələr haqqında yazılır. Məqsəd İngilis dilini digər dillərlə (Azərbaycan və rus) əlaqələndirərək yeni məlumatlar əldə etmək, onları daha da möhkəmləndirməkdir.

Bugünkü yazı ingilis dilində “Görüş” üçün hazır ifadələr Читать далее

İNGİLİS DİLİNDƏ TƏRİFLƏMƏYİN YOLLARI

good job red round grunge stamp on white

Tərifləməyin yolları

Keçən il yaradılmış rubrikada İngilis dili ilə bağlı postlar paylaşılır və burada İngilis dilində sözlər və ifadələr haqqında yazılır. Məqsəd İngilis dilini digər dillərlə (Azərbaycan və Rus) əlaqələndirərək yeni məlumatlar əldə etmək, onları daha da möhkəmləndirməkdir.

Bugünkü yazı ingilis dilində “Tərif”ləməyin yolları Читать далее

İngilis dilində Karta aid olan söz və ifadələr — SİYAHI

Keçən il yaradılmış rubrikada İngilis dili ilə bağlı postlar paylaşılır və burada İngilis dilində sözlər və ifadələr haqqında yazılır. Məqsəd İngilis dilini digər dillərlə (Azərbaycan və Rus) əlaqələndirərək yeni məlumatlar əldə etmək, onları daha da möhkəmləndirməkdir.

Bugünkü yazı ingilis dilində “Kart”a aid söz və ifadələr Читать далее