İngilis dilində Riyaziyyata aid sözlər və ifadələr — SİYAHI


math-vocabulary-words.jpg

Keçən il yaradılmış rubrikada İngilis dili ilə bağlı postlar paylaşılır və burada İngilis dilində sözlər və ifadələr haqqında yazılır. Məqsəd İngilis dilini digər dillərlə (Azərbaycan və Rus) əlaqələndirərək yeni məlumatlar əldə etmək, onları daha da möhkəmləndirməkdir.

Bugünkü yazı ingilis dilində Riyaziyyat”a aid sözlər və ifadələr haqqında  olacaq. Yazı məktəblilərə, ingilis dilində riyaziyyat fənnini tədris edənlərə və d. maraqlanan şəxslərə faydalı ola bilər. Yazıda verilən söz və ifadələri cümlələrdə, mətnlərdə istifadə edilməsi daha çox fayda verə bilər. Yazını bəyənsəniz sosial şəbəkələrdə paylaşa bilərsiniz. Tural Turandan bu günə bu qədər! Sağ olun!

axis — /ˈæksɪs/ — ось — ox
statistics — /stəˈtɪstɪks/ — статистика — statistika
trigonometry — /trɪgəˈnɔmətrɪ/ — тригонометрия — triqonometriya
plus — /plʌs/ — плюс — plyus işarəsi
minus — /ˈmaɪnəs/ — минус — minus
perimeter — /pəˈrɪmɪtər/ — периметр — perimetr
percentage — /pəˈsɛntɪdʒ/ — процент – faiz; faiz nisbəti
geometry — /dʒɪˈɔmətrɪ/ — геометрия — həndəsə
solution — /səˈluːʃən/ — решение — həll
theorem — /ˈθɪərəm/ — теорема — teorem
algebra — /ˈældʒɪbrə/ — алгебра — cəbr
fraction — /ˈfrækʃən/ — дробь — kəsr
calculus — /ˈkælkjuləs/ — исчисление — hesablama
problem — /ˈprɔbləm/ — задача — məsələ
equation — /ɪˈkweɪʒən/ — уравнение — tənlik
graph — /ɡrɑːf/ — график — qrafik
correlation — /kɔrɪˈleɪʃən/ — корреляция — korrelyasiya
probability — /prɔbəˈbɪlɪtɪ/ — вероятность — ehtimal
angle — /ˈæŋɡəl/ — угол — bucaq
tangent — /ˈtændʒənt/ — касательная — toxunan (xətt)
equals — /ˈiːkwlz/ — равно – bərabərdir
multiplication — /mʌltɪplɪˈkeɪʃən/ — умножение — vurma
division — /dɪˈvɪʒən/ — деление — bölmə
addition — /əˈdɪʃən/ — прибавление — toplama
subtraction — /səbˈtrækʃən/ — вычитание — çıxma

 

Sabit ifadələr

square root — квадратный корень — kvadrat kök
The square root of 49 is 7.

Квадратный корень из 49 будет 7.

49-un kvadrat kökü 7-dir.

 

right angle — прямой угол — düzbucaq
A square has four right angles.

У квадрата четыре прямых угла.

Kvadratın dörd düz bucağı var.

 

even number — чётное число — cüt ədəd
Six is an even number.

Шесть — это четное число.

Altı cüt ədəddir.

 

odd number — нечётное число — tək ədəd
Five is an odd number..

Пять — это нечетное число.

Beş tək ədəddir.

Реклама

İngilis dilində Riyaziyyata aid sözlər və ifadələr — SİYAHI: Один комментарий

  1. Уведомление: İngilis dilində Riyaziyyata aid sözlər və ifadələr — SİYAHI | Hamar.az

Добавить комментарий

Заполните поля или щелкните по значку, чтобы оставить свой комментарий:

Логотип WordPress.com

Для комментария используется ваша учётная запись WordPress.com. Выход /  Изменить )

Google+ photo

Для комментария используется ваша учётная запись Google+. Выход /  Изменить )

Фотография Twitter

Для комментария используется ваша учётная запись Twitter. Выход /  Изменить )

Фотография Facebook

Для комментария используется ваша учётная запись Facebook. Выход /  Изменить )

Connecting to %s