İngilis dilində mətbəx ləvazimatları — 1

metbex ifadeleri.jpg

Bir neçə ay əvvəl yaradılmış rubrikada İngilis dili ilə bağlı postlar paylaşılır və burada İngilis dilində sözlər və ifadələr haqqında yazılır. Məqsəd İngilis dilini digər dillərlə (Azərbaycan və Rus) əlaqələndirərək yeni məlumatlar əldə etmək, onları daha da möhkəmləndirməkdir.

Bugünkü yazı ingilis dilində Mətbəx ləvazimatlrı”    Читать далее

Реклама

İngilis dilində sifətlərin SİYAHIsı — 1

sifetler.jpg

Bir neçə ay əvvəl yaradılmış rubrikada İngilis dili ilə bağlı postlar paylaşılır və burada İngilis dilində sözlər və ifadələr haqqında yazılır. Məqsəd İngilis dilini digər dillərlə (Azərbaycan və Rus) əlaqələndirərək yeni məlumatlar əldə etmək, onları daha da möhkəmləndirməkdir.

Bugünkü yazı ingilis dilində daha çox işlədilən Sifət”lər  haqqında  olacaq. Yazı iki hissəyə bölünüb, birinci hissəsini oxuculara təqdim edirəm. Sifətləri cümlələrdə, mətnlərdə istifadə etmək daha çox faydalı ola bilər. Əgər yazını bəyənsəniz sosial şəbəkələrdə paylaşa bilərsiniz. Bloqerinizdən bu qədər! Çox sağ olun! Читать далее

İngilis dilində Güllərin adları – SIYAHI

guller.jpg

Bir neçə ay əvvəl yaradılmış rubrikada İngilis dili ilə bağlı postlar paylaşılır və burada İngilis dilində sözlər və ifadələr haqqında yazılır. Məqsəd İngilis dilini digər dillərlə (Azərbaycan və Rus) əlaqələndirərək yeni məlumatlar əldə etmək, onları daha da möhkəmləndirməkdir.

Bugünkü yazı ingilis dilində Güllər”in  adları Читать далее

İngilis dilində Qida haqqında sözlər — SİYAHI

qida-1.jpg

Artıq bir neçə aydır ki, bloqer Tural Turan ingilis dili haqqında yazılar paylaşır. Oxucuların marağını və rəğbətini qazanmaq üçün bu mövzuda yazılar bundan sonra da yazılacaq.  Hər bir yaradıcı insan kimi bloqerin də ilham mənbəyi məqalənin yazılmasında ümdə rol oynayır. İlham mənbəyi yaranmasa hansısa əsərin yaranmasının çox az ehtimalı var. Ona görə də əgər oxucuların rəyləri, fikirləri və deyiləcək sözləri varsa bunun üçün həm sosial şəbəkələri, həm də bloquda şərh bölməsindən istifadə etsinlər. Necə deyərlər, əl əli, əl də üzü yuyar. 🙂

Bugünkü yazı ingilis dilində Qida”ya aid sözlər Читать далее

İngilis dilində Turizmə aid sözlər — 2

turizm-2.jpg

Bir neçə ay əvvəl yaradılmış rubrikada İngilis dili ilə bağlı postlar paylaşılır və burada İngilis dilində sözlər və ifadələr haqqında yazılır. Məqsəd İngilis dilini digər dillərlə (Azərbaycan və Rus) əlaqələndirərək yeni məlumatlar əldə etmək, onları daha da möhkəmləndirməkdir.

Bugünkü yazı ingilis dilində Turizm”ə aid sözlər Читать далее

İngilis dilində Nida ifadələr SİYAHIsı

exclamation phrases.jpeg

Bir neçə ay əvvəl yaradılmış rubrikada İngilis dili ilə bağlı postlar paylaşılır və burada İngilis dilində sözlər və ifadələr haqqında yazılır. Məqsəd İngilis dilini digər dillərlə (Azərbaycan və Rus) əlaqələndirərək yeni məlumatlar əldə etmək, onları daha da möhkəmləndirməkdir.

Bugünkü yazı ingilis dilində Nida” ifadələrinə aid olacaq. Yazı əvvəlkilərdən onunla fərqlənir ki, birinci azərbaycan dilinə ifadələr verilib. Bu da ingilis dili ilə tanışlığı az olanların belə lazım olan ifadələri tapmaqlarına köməklik göstərəcək. Nida ifadələrini adətən dialoqlarda işlədilir, ona görə də bunları cümlələrdə və dialoqda istifadə etmək məsləhətdir. Bloqerinizdən bu həftəyə bu qədər. Sağ olun, əziz oxucular!  

Читать далее

İngilis dilində Turizmə aid sözlər — 1

turizm.jpg

Bir neçə ay əvvəl yaradılmış rubrikada İngilis dili ilə bağlı postlar paylaşılır və burada İngilis dilində sözlər və ifadələr haqqında yazılır. Məqsəd İngilis dilini digər dillərlə (Azərbaycan və Rus) əlaqələndirərək yeni məlumatlar əldə etmək, onları daha da möhkəmləndirməkdir.

Bugünkü yazı ingilis dilində Turizm”ə aid sözlər Читать далее

İngilis dilində Sevmək feili ilə istifadə olunan ifadələr — SİYAHI

to love.jpg

Bir neçə ay əvvəl yaradılmış rubrikada İngilis dili ilə bağlı postlar paylaşılır və burada İngilis dilində sözlər və ifadələr haqqında yazılır. Məqsəd İngilis dilini digər dillərlə (Azərbaycan və Rus) əlaqələndirərək yeni məlumatlar əldə etmək, onları daha da möhkəmləndirməkdir.

Bugünkü yazı ingilis dilində Sevmək” feilinin istifadə olunduğu ifadələrə Читать далее

İngilis dilində Peşələrin adları – 2

pesheler 2.jpg

Bir neçə ay əvvəl yaradılmış rubrikada İngilis dili ilə bağlı postlar paylaşılır və burada İngilis dilində sözlər və ifadələr haqqında yazılır. Məqsəd İngilis dilini digər dillərlə (Azərbaycan və Rus) əlaqələndirərək yeni məlumatlar əldə etmək, onları daha da möhkəmləndirməkdir.

Bugünkü yazı ingilis dilində Peşələr”in  adları haqqında olacaq.  Keçən dəfəki yazı ilə buradan tanış ola bilərsiniz. Yazının xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, ingilis dilində düzgün tələffüz olunması üçün transkripsiya da verilib. Bu da hətta yeni başlayanlar üçün peşələrin adlarını yadda saxlamağa əsas verəcək. Əminəm yazı bir çox oxucuya faydalı olacaq, ona görə də sosial şəbəkələrdə paylaşmağa çəkinməyin. Hələlik!

 
Laboratory assistant [lə’bɔrətərıə’sıstənt] – Лаборант – laborant


Lawyer [‘lɔ:jə] — Юрист, адвокат — vəkil, hüquqşünas


Lecturer [‘lekʧərə] — Лектор, докладчик — mühazirəçi


Librarian [laı’brɜərıən] – Библиотекарь — kitabxanaçı


Livestock breeder [‘laıvstɔk ‘bri:də] – Животновод — heyvandar; heyvandarlıq mütəxəssisi


Loader [‘ləudə] – Грузчик — yükvuran fəhlə


Loading workman [‘ləudıŋ ‘wə:kmən] – Грузчик — malyükləyən


Locksmith [‘lɔksmı
θ] – Слесарь — çilingər


Mail carrier [meıl ‘kærıə] – Почтальон — poçtalyon


Maker-up [‘meıkəʌp] – Верстальщик — səhifəbağlayan (işçi)


Manager [‘mænıʤə] — Менеджер, директор, заведующий – menecer,
idarə edən, müdir, direktor


Manufacturer [,mænju’fækʧərə] – Промышленник — fabrikçi, fabrik sahibi


Marketeer [,mɑ:kı’tıə] – купец, продавец — tacir


Mason, bricklayer [‘meısn], [‘brık,leıə] – Каменщик — bənna


Mathematician [,mæ
θımə’tıʃən] – Математик — riyaziyyatçı


Mechanic [mı’kænık] – Механик — mexanik


Mechanician [,mekə’nıʃən] — Механик, конструктор, машиностроитель – mexanik, maşınqayırma mütəxəssisi


Medical assistant [‘medıkələ’sıstənt] – Фельдшер — feldşer


Merchant, businessman [‘mə:ʧənt] [‘bɪznəsmən] – Коммерсант – tacir, iş adamı, işgüzar adam, kommersant


Messenger [‘mesınʤə] – курьер — qasid; xəbər gətirən


Metallurgist [me’tæləʤıst] – Металлург — metallurq


Metalworker [‘metl,wə:kə] – Металлист — metalçı (metal sənayesi fəhləsi)


Milker [‘mılkə] – Доярка — sağıcı


Milling machine operator [‘mılıŋmə’ʃi:n’ɔpəreıtə] – Фрезеровщик — frezerçi (frezer dəzgahında işləyən fəhlə)


Miner [‘maınə] — Шахтёр, горнорабочий — şaxtaçı, dağ-mədən fəhləsi


Mineworker [‘maɪn̗wɜ:kə] – Горнорабочий- dağ-mədən fəhləsi


Model [‘mɔdl] — Манекенщица, модель – model


Moderator [‘mɔdəreıtə] — Модератор, арбитр  — arbitr, münsif, hakim


Motor mechanic [‘məutə mı’kænık] — Автомеханик, Моторист — motorçu (motora baxan, motoru işlədən fəhlə)


Musician [mju:’zıʃən] – Музыкант – musiqiçi