İngilis dilində Sevgililər günü üçün ifadələr — EKSKLÜZİV


Happy-Valentines-Day-Images.png

Bir neçə ay əvvəl yaradılmış rubrikada İngilis dili ilə bağlı postlar paylaşılır və burada İngilis dilində sözlər və ifadələr haqqında yazılır. Məqsəd İngilis dilini digər dillərlə (Azərbaycan və Rus) əlaqələndirərək yeni məlumatlar əldə etmək, onları daha da möhkəmləndirməkdir.

Bugünkü yazı ingilis dilində “Sevgililər günü” nə aid  ifadələr haqqında olacaq. Əvvəlki məqalələrdən onunla fərqlənir ki, bu ifadələr artıq hazır cümlələr kimi verilib. Oxuculara yalnız işlətmək istədiyi cümləni seçmək qalır. Bu yazı Tural Turandan bütün sevgililərə hədiyyə kimi ərməğan olunur. Bəyənsəniz, sevdiyiniz şəxslərlə, dostlarınızla da paylaşa bilərsiniz. Bu gün bu qədər, dəyərli oxucular! Görüşənədək!

You are close to me!       Ты рядом со мной! – Sən mənim yanımdasan!

You are in me!       Ты во мне! – Sən mənim daxilimdəsən!

***   

It’s Valentine’s Day!- Сегодня — День святого Валентина! bu gün Sevgililər günüdür

Happy Valentine’s Day!Счастливого Дня святого Валентина! Sevgililər gününüz mübarək

***   

Hope you have a special day … — Надеюсь у Вас особенный день … — Ümid edirəm, xüsusi gün keçirirsiniz

Filled with love and happiness — Наполненный любовью и счастьем – sevgi və xoşbəxtlik dolu

As wonderful as you are — Cтоль же замечательный, как Вы – sizin kimi ecazkardır (çox gözəl)

***   

Hope your day blooms …          — Надеюсь, ваш день цветет … — ümid edirəm gününüz gül-çiçək kimi açır

With love, peace and happiness — Любовью, миром и счастьем – sevgi, sülh və xoşbəxtliklə …

***   

Wishing you every joyЖелаю Вам всех радостей – həyatın bütün sevincini arzu edirəm

Forever! — По жизни! — həmişəlik, əbədi olaraq!

***   

Sending you — Шлю Вам – Sizə … göndərirəm

Lots of smiles — Много улыбок – çoxlu təbəssüm

love and hugs — любовь и крепкие объятия – sevgi və qucaq

Sweet kisses and warm hugs — Сладкие поцелуи , теплые объятия – şirin öpüşlər və səmimi qucaq…

 

With lots of love …С большой любовью — böyük sevgi ilə

***   

Some people make life look a lot more beautiful           — Есть люди, что делают жизнь намного красивей – Həyatı daha gözəl edən insanlar var

To me … You are one of them! — Для меня … Вы — один(а) из них! – Mənim üçün Siz onlardan birisiniz

Wishing you a day as special as you are — Желаю вам дня такого же особенного, как и Вы – özünüz kimi xüsusi gün arzu edirəm sizə

***   

Valentine’s Day is the perfect day to say …          День святого Валентина — прекрасный повод, чтобы сказать … — Müq. Valentin günü .. demək üçün əla səbəbdir

May your heart be filled with smiles …- Пусть Ваше сердце наполняют улыбки — Qoy sizin ürəkləriniz təbəssümlə dolsun  

And your day filled with all the warmth and joy you bring to my life!- А ваш день заполняет вся та теплота и радость, что вы приносите в мою жизнь! – Gününüz həyatıma gətirdiyiniz mehribanlıq (səmimilik) və sevinc ilə dolsun

You are the air that I breathe,            Вывоздух, которым я дышу – Siz nəfəs aldığım havasınız

You are the words that I read —           Выслова, которые я произношу – Siz tələffüz etdiyim sözlərsiniz

Your love is all that I need — Ваша любовьэто все, что мне нужно – Sizin sevginiz mənə lazım olan hər şeydir

Be with me forever … — Будьте со мной навсегда — Həmişə mənimlə olun.

***   

I wrote your name in the ocean Я написал Ваше имя в океане – mən sizin adınızı okeanda yazdım

But the wind blew it away — Но ветер развеял его – lakin külək onu dağıtdı

I wrote your name in the sand — Я написал Ваше имя на песке – mən sizin adınızı qumda yazdım

But the waves washed it away — Но волны смыли его – ancaq dalğalar yuyub apardı

I wrote your name in my heart — Я написал Ваше имя в своем сердце – Sizin adınızı ürəyimə yazdım

And it will stay there forever — И оно останется там навсегда – və həmişəlik orada qalacaq.

***   

My sweetheart! I love You.Мой возлюбленный (моя любимая) Я люблю тебя – Sevgilim, mən səni sevirəm.

***   

You make me feel complete — Вы наполняете меня чувством завершенности – Siz mənə tam olduğunu hiss etdirirsiniz

You are that missing part of me for which I have waited and waited till I found you — Вы — та недостающая часть меня, которую я nак долго ждал, пока я не встретил Вас – siz bu qədər çox gözlədiyim mənim çatışmayam hissəmsiniz

You are the other half of my soul … — Вы — вторая половина моей души … — Siz könlümün digər parasınız (yarısısınız)

I love you …            Я люблю Вас … — mən size sevirəm

***   

I love you when it rains … — Я люблю Вас, когда идет дождь — yağış yağanda sizi sevirəm

I love you when it shines … — Я люблю Вас, когда светит солнце … — günəş işıq saçanda sizi sevirəm

I love you when it’s day … — Я люблю Вас, когда стоит день … — gün olanda sizi sevirəm

I love you when it’s night! — Я люблю Вас, с наступлением ночи! – Gecə olanda sizi sevirəm

You can say … — Можно сказать … — Demək olar ki, …

There’s never a moment           Что нет такого момента – elə bir vaxt yoxdur ki, …

That I spend without loving you … — Что провел я не испытывая любви к Вам … — sizi sevmədən keçirim

I’m so happy you are mine!- Я очень счастлив, что Вы — принадлежите мне! – çox xoşbəxtəm ki, siz mənimsiniz!

***   

Sweetheart! — Любимый (Любимая)! – Sevgilim!

I want you — Я нуждаюсь в тебе – mən səni istəyirəm

Today … — Сегодня … — bu gün

Tomorrow … — Завтра … — sabah

And for the rest of my life — И всю свою оставшуюся жизнь – həyatımın sonunadək

With youС Тобой – səninlə

Everyday is a — Каждый день, словно – hər gün sanki..

Valentine’s Day- Валентинов день – Müq. Valentin günüdür (Sevgililər günü)

But I take this Special day to tell you how much I love you!— Но я воспользуюсь этим особым Днем, чтобы сказать тебе насколько сильно я тебя люблю!– amma mən bu xüsusi gündən istifadə edirək səni nə qədər çox sevdiyimi demək istəyirəm!

Реклама

İngilis dilində Sevgililər günü üçün ifadələr — EKSKLÜZİV: 2 комментария

Добавить комментарий

Заполните поля или щелкните по значку, чтобы оставить свой комментарий:

Логотип WordPress.com

Для комментария используется ваша учётная запись WordPress.com. Выход /  Изменить )

Google+ photo

Для комментария используется ваша учётная запись Google+. Выход /  Изменить )

Фотография Twitter

Для комментария используется ваша учётная запись Twitter. Выход /  Изменить )

Фотография Facebook

Для комментария используется ваша учётная запись Facebook. Выход /  Изменить )

Connecting to %s