İngilis dilində İtlə bağlı idiomlar – 2

fighting-cats-dogs.jpg

Bir müddət əvvəl  yaradılmış rubrikada İngilis dili ilə bağlı yazılar paylaşılır və burada İngilis dilində sözlər və ifadələr haqqında yazılır. Məqsəd İngilis dilini digər dillərlə (Azərbaycan və Rus) əlaqələndirərək yeni məlumatlar əldə etmək, onları daha da möhkəmləndirməkdir.

Bugünkü yazı ingilis dilində “İt”lə bağlı olan idiomlar Читать далее

Реклама

İngilis dilində gündəlik danışıq üçün ifadələr – SİYAHI

daily phrases.jpg

Yeni yaradılmış rubrikada İngilis dili ilə bağlı postlar olacaq və burada İngilis dilində sözlər və ifadələr haqqında yazacam. Məqsəd İngilis dilini digər dillərlə (Azərbaycan və Rus) əlaqələndirərək yeni məlumatlar əldə etmək, onları daha da möhkəmləndirməkdir.

Bugünkü yazı ingilis dilində Gündəlik ifadələrə aid olacaq. Oxuyun, öyrənin, istifadə edin! Əgər bəyənirsinizsə digərləri ilə də paylaşın ki, onların da xəbəri olsun.
Really? – Правда? Неужели? Не может быть! – Doğurdaan?
Oh dear! – Ах, боже мой! – aman Allah!
My goodness! – Боже мой! – Allahım!
Oh my God! – Ах, боже мой!- Ah, aman Allahım!
Good heavens! – O, боже! – aman Allah!
Good grief! – Видит бог! – Allah görür
Shock, horror! – Ужас, кошмар! – Dəhşət!
Strangely enough. – Как это ни странно – nə qədər qəribə olsa da
You don’t say! – Да ну! Не может быть! — yox canım, ola bilməz, doğrudanmı?
You are kidding! – Ты шутишь! — Zaraf edirsən!
Now you tell me! – И это ты мне говоришь! —
I don’t believe it! – Я не верю! – mən buna inanmıram
I can’t believe it! – Я не могу в это поверить! – mən buna inana bilmirəm
I can’t believe my ears (eyes). – Я не верю своим ушам (глазам) – mən gözlərimə (qulaqlarıma) inana bilmirəm
I never knew. – Я даже не знал – mən heç bilmirdim
Oh, I didn’t know that. – Да, я этого не знал – bəli, mən onu bilmirdim.
That’s (it’s) news to me. – Это для меня новость. Первый раз слышу – birinci dəfədir eşidirəm
Words fail me. – У меня нет слов – sözüm yoxdur
Lucky you! – Тебе везёт! Тебе повезло! – sənin bəxtin gətirir (di)
Fortune smiled on you. – судьба тебе улыбнулась – tale üzünə güldü
Well, I never did. – Никогда бы не подумал – heç vaxt düşünməzdim belə
Who would have thought? – Кто бы подумал? – kimin ağlına gələrdi?
Is that a fact? – Это точно? – dəqiqdir?
How do you know? – Откуда ты знаешь? – hardan bilirsən?
How do you like that? – Как тебе это нравится? – necədir sənin üçün?
What is the world coming to? – Куда катится мир? – Dünya hara gedir?
You would not believe. – Ты не поверишь! – inanmarsan!
Would you believe it? – Ты можешь в это поверить? – sən inanarsan buna?
Who would have expected that? – Кто бы мог это ожидать? – kim bunu gözləyə bilərdi?
What of it? — И что из этого? – Hə, nə olsun ki?

İngilis dilində ixtisarlar – SİYAHI

ixtisarlar.png

Yeni yaradılmış rubrikada İngilis dili ilə bağlı postlar olacaq və burada İngilis dilində sözlər və ifadələr haqqında yazacam. Məqsəd İngilis dilini digər dillərlə (Azərbaycan və Rus) əlaqələndirərək yeni məlumatlar əldə etmək, onları daha da möhkəmləndirməkdir.

Bugünkü yazı ingilis dilində “İxtisar sözlər” Читать далее

İngilis dilində Böhran haqqında ifadələr — SİYAHI

crisis words.jpg

Yeni yaradılmış rubrikada İngilis dili ilə bağlı postlar olacaq və burada İngilis dilində sözlər və ifadələr haqqında yazacam. Məqsəd İngilis dilini digər dillərlə (Azərbaycan və Rus) əlaqələndirərək yeni məlumatlar əldə etmək, onları daha da möhkəmləndirməkdir.

Bugünkü yazı ingilis dilində “Bohran”a aid sözlər Читать далее

İngilis dilində danışıq üçün hazır ifadələr – SİYAHI

danishiq ifadeleri.jpg

Bir müddət əvvəl yaradılmış rubrikada İngilis dili ilə bağlı postlar olacaq və burada İngilis dilində sözlər və ifadələr haqqında yazacam. Məqsəd İngilis dilini digər dillərlə (Azərbaycan və Rus) əlaqələndirərək yeni məlumatlar əldə etmək, onları daha da möhkəmləndirməkdir.

Bugünkü yazı ingilis dilində “Danışıq” üçün hazır ifadələr Читать далее

İngilis dilində 20 yanvar haqqında sözlər – SIYAHI

Bir müddət əvvəl yaradılmış rubrikada İngilis dili ilə bağlı postlar olacaq və burada İngilis dilində sözlər və ifadələr haqqında yazacam. Məqsəd İngilis dilini digər dillərlə (Azərbaycan və Rus) əlaqələndirərək yeni məlumatlar əldə etmək, onları daha da möhkəmləndirməkdir.

Bugünkü yazı ingilis dilində “20 yanvar” ilə Читать далее

İngilis dilində “all” ilə idiomlar – SİYAHI

Yeni yaradılmış rubrikada İngilis dili ilə bağlı postlar olacaq və burada İngilis dilində sözlər və ifadələr haqqında yazacam. Məqsəd İngilis dilini digər dillərlə (Azərbaycan və Rus) əlaqələndirərək yeni məlumatlar əldə etmək, onları daha da möhkəmləndirməkdir.

Bugünkü yazı ingilis dilində “All” sözü  ilə bağlı bəzi idiomlar haqqında olacaq. Bu idiomların mənalarına fikir verərək yadda saxlamağa çalışın, onları danışıqda və inşalarda işlətməyə çalışın. Ümid edirəm, bu məqaləni faydasını görəcəksiniz. Bu günə bu qədər, əziz oxucularımız!

 all idioms.png

 

 

ALL ALONG

Tərcüməsi və mənası:

Həmişə.

Misal:

Samanta has known about my bad behavior all along. 
Саманта все время знал о моем плохом поведении.

Samanta mənim pis davranışım haqqında həmişə bilirdi.

___________________________________________

ALL AROUND

Tərcüməsi və mənası:

hər tərəfdə, hər yerdə.

Misal:

New Year is all around me, and so the feeling grows…
Новый год кругом, и это ощущение растет…

Yeni il hər yerdə və bu hiss daha da artır.

___________________________________________

BE ALL EARS

Tərcüməsi və mənası:

Diqqətlə qulaq asmaq.

Misal:

Why do you think Christmas Elfs have such big ears? ‘Cause they always should be all ears when Santa comes around.
Почему у Рождественских Эльфов такие большие уши, как вы думаете? Потому что они всегда должны быть готовы выслушать Санту, когда он приходит.

Səncə nəyə görə Milad elflərinin bu qədər böyük qulaqları var? Çünki onlar həmişə Santa gələndə ona qulaq asmalıdırlar.

____________________________________________________________

ALL FOR (SOMEONE OR SOMETHING)

Tərcüməsi və mənası:

Tamamilə tərəfində olmaq, lehinə olmaq.

Misal:

Im all for Novruz!
Я целиком за Новруз!

Mən tamamilə Novruz bayramının tərəfindəyəm!

___________________________________________________

ALL IN ALL

Tərcüməsi və mənası:

Bütövlükdə, əsasən, hər şeyi nəzərə alaraq.

Misal:

All in all, I’m satisfied with the presents that I bought for my parents last week. 
В целом, я доволен подарками, которые я купил для моих родителей на прошлой неделе.

Bütövlükdə, mən keçən həftə valideynlərim üçün aldığım hədiyyələrdən razıyam.